Rådmannens forslag 11 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner

Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjonerVedtatt budsjett
2014
SøknadsbeløpRådmannens
forslag 2015
Endring
i prosent
Oppdragsavtaler/rammeavtaler
1Fontenehuset 1 704 0002 000 0001 619 000-5,0 %
2Skipper Worse AS - eldresenter3 795 0004 800 0003 605 000-5,0 %
3Hinnasenteret1 036 0001 401 000984 000-5,0 %
Tilskudd
4Engøyholmen kystkultursenter, inkl. brannbåt Nøkk1 932 0002 500 0001 835 000-5,0 %
5Engøyholmen kystkultursenter restaurering sjøhustak/gavlvegg500 0000
6SMSO Senter mot seksuelle overgrep180 000180 000171 000-5,0 %
7Kirkens bymisjon, Albertine 1 100 0001 200 0001 045 000-5,0 %
8- Ravnene 720 000760 000684 000-5,0 %
9- Gateprest115 000150 000109 000-5,2 %
10- Jobb 11 000 0001 100 000950 000-5,0 %
11- Gatejurist 300 000500 000285 000-5,0 %
12Kirkens SOS i Rogaland374 000400 000355 000-5,1 %
13A-alarm oppstart prosjekt0125 0000
14A-alarm oppstart prosjekt, likemannstjeneste0450 0000
15Amathea, veiledning for gravide86 000100 00082 000-4,7 %
16Ananke Stavanger25 00030 00024 000-4,0 %
17Rus-Nett Rogaland164 000200 000156 000-4,9 %
18Stavanger Døvesenter300 000300 000285 000-5,0 %
19LLH Rogaland 94 000130 00089 000-5,3 %
20LPP Rogaland Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse10 20020 00010 000-2,0 %
21Mental helse Stavanger105 000110 000100 000-4,8 %
22Mental helse ungdom Stavangerregionen40 00050 00038 000-5,0 %
23Norsk Cøliakiforening avd. Rogaland0100 0000
24Røde Kors Flyktningguide250 000250 000238 000-4,8 %
25Røde Kors Stavanger - nettverk etter soning95 000200 00090 000-5,3 %
26Stiftelsen PårørendeSenteret, Vaisenhusgate 391 232 0002 000 0001 170 000-5,0 %
27- Barne- og ungdomskontakt300 000300 000285 000-5,0 %
28Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Psyk Opp info193 000193 000183 000-5,2 %
29Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Schizofrenidagene153 000153 000100 000-34,6 %
30Tjensvoll menighetsdagsenter20 00020 00019 000-5,0 %
31SELVHJELP for innvandrere og flyktninger ( SEIF)290 000381 000276 000-4,8 %
32Kreftomsorg i Rogaland (KOR)254 000600 000241 000-5,1 %
33KIA - Kristent interkulturelt arbeid 204 000500 000194 000-4,9 %
34Skipper Worse, prosjekt 60+428 000428 000407 000-4,9 %
35SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger 150 000150 000143 000-4,7 %
36RIO - Rusmiddelbrukernes Interesseorganisasjon 080 00040 000
37Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner7 997 0007 997 0007 597 000-5,0 %
38Sosialt / helsefremmende arbeid430 000430 000409 000-4,9 %
39Funkis huset0200 0000
40Frelsesarmeens gatefotball100 0001 100 00095 000-5,0 %
41Senterfor spiseforstyrrelser165 000260 000157 000-4,8 %
42STL Stavanger samarbeidsrådet for Tros og livssynssamfunn075 0000
43Veiledningssenteret for pårørende0200 000190 000
Sum Oppvekst og levekår25 341 20024 260 000-4,3 %
Vedtatt
budsjett 2014
SøknadsbeløpRådmannens
forslag 2015
Endring
i prosent
44Beregnet tilskudd ikke-kommunale barnehager
Ikke-kommunale ordinære barnehager
Sats per oppholdstime små barn84,1987,253,6 %
Sats per heltidsplass per år små barn181 854188 4583,6 %
Sats per oppholdstime store barn41,3342,282,3 %
Sats per heltidsplass per år store barn89 27291 3172,3 %
Ikke-kommunale familiebarnehager
Sats per oppholdstime små barn95,9985,61-10,8 %
Sats per heltidsplass per år små barn207 344184 910-10,8 %
Sats per oppholdstime store barn47,1241,36-12,2 %
Sats per heltidsplass per år store barn101 78589 347-12,2 %
Kapitaltilskudd (nasjonalt beregnet sats)
Per barn per år i ordinære barnehager9 100Se tekst
Per barn per år i familiebarnehager12 046Se tekst
Vedtatt
budsjett 2014
SøknadsbeløpRådmannens
forslag 2015
Endring
i prosent
Bymiljø og utvikling
45Tilskudd til idretten8 540 0006 950 000-18,6 %
46Stavanger Ishall4 192 0004 375 0004,4 %
47Stimuleringstilskudd682 000682 0000,0 %
48Private lekeplasser464 0000-100,0 %
49Jæren Friluftsråd1 517 0001 664 0009,7 %
50Ryfylke friluftsråd1 517 0001 664 0009,7 %
51Rogaland Arboret658 000690 0004,9 %
52Stavanger Sentrum AS900 000900 0000,0 %
53Stavanger turnforening300 000300 0000,0 %
54Ynglingehallen1 032 0001 032 0000,0 %
55Verdens Energibyer72 00072 0000,0 %
56Beach volleyball World Tour Stavanger2 500 0002 500 0000,0 %
57Reservekonto idrett1 700 0001 700 0000,0 %
Sum Bymiljø og utvikling24 074 00022 529 000
Vedtatt
budsjett 2014
SøknadsbeløpRådmannens
forslag 2015
Endring
i prosent
Kultur og byutvikling
Regionale m.v.
58MUST - Museum Stavanger16 614 00017 484 00016 766 0000,9 %
59Jernaldergården v/Arkeologisk Museum141 000300 000141 0000,0 %
60Norsk Oljemuseeum2 063 0002 200 0002 063 0000,0 %
61Utvandrersenteret330 000530 000330 0000,0 %
62Rogaland kunstsenter853 0001 226 500853 0000,0 %
63Tou Scene2 252 0002 852 00026,6 %
64Kunstskolen i Rogaland504 000519 000504 0000,0 %
65Filmkraft Rogaland1 530 0001 830 0001 530 0000,0 %
66Stiftelsen Veteranskipet Rogaland293 000350 000293 0000,0 %
67Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret17 304 00017 904 00018 484 0006,8 %
68Stavanger symfoniorkester21 907 00022 727 00022 699 0003,6 %
Sum Regionale m.v.63 791 00066 515 0004,3 %
Kommunalt finansierte institusjoner
69Norsk lydinstitutt2 373 0002 452 0002 411 0001,6 %
70STAR driftstilskudd600 000800 000600 0000,0 %
71Stavanger kunstforening-2 500 000861 000
72Frida Hansens hus223 000223 000223 0000,0 %
Sum Kommunalt finansierte institusjoner3 196 0004 095 00028,1 %
Div. tilskudd (sekkepost), stipend, priser
73Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysammarbeid7 500 0007 000 000-6,7 %
- Tilskudd kulturarrangører
- Rytmisk musikk tilskudd-
- Konserttilskudd-
- Tilskudd litteratur, ytringsfrihet-
- Tilskudd til festivaler og større arrangementer-
- Andre tilskudd kunstformidling-
- Tilskudd til inter.kulturform.og vennskapsbysamarbeid-
74Tilskudd til kor og korps442 000442 0000,0 %
75Tilskudd kulturorganisasjoner283 000283 0000,0 %
76Tilskudd til voksenopplæring28 00028 0000,0 %
77Tilskudd til kultur tiltak for eldre50 00050 0000,0 %
78KULTURSTIPEND
Stavanger kommunes kunst- og kulturstipend350 000350 0000,0 %
- 1 kulturstipend innen scenekunst-
- 1 kulturstipend innen musikk-
- 1 kulturstipend inne visuell kunst-
- 1 kulturstipend innen litteratur-
- 1 kuratorstipend innen visuell kunst-
- 1 stipend innen manusutvikling for film-
- Odd Noregers stipend innen sakprosa-
79Stavanger kommunes kulturpris50 00050 0000,0 %
80Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter3 500 0003 100 000-11,4 %
81Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur850 000850 0000,0 %
82Tilskudd visuell kunst500 000400 000-20,0 %
Sum Div. tilskud (sekkepost), stipend, priser13 553 00012 553 000-7,4 %
Sum Kultur og byutvikling80 540 00083 163 0003,3 %
Diverse tilskuddVedtatt
budsjett 2014
SøknadsbeløpRådmannens
forslag 2015
Endring
i prosent
83Senter for int. kommunikasjon - SIK191 000200 000181 000-5,2 %
84Petrad200 000210 000190 000-5,0 %
85Gladmat festival1 214 0001 214 0001 153 000-5,0 %
86Studentersamfunnet Folken 710 000920 000675 000-4,9 %
Sum2 315 0002 199 000-5,0 %
Medlemsavgift/kontigent
87Tilskudd ASSS-samarbeid210 000230 000230 0009,5 %
88Region Stavanger BA2 713 0002 746 0002 746 0001,2 %
89Nordsjøvegen - medlemsavgift50 00055 00055 00010,0 %
90Norsk pasientskadeerstatning3 446 0003 500 0003 500 0001,6 %
91Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing517 000649 008649 00025,5 %
Sum medlemsavgift/kontingent6 936 0007 180 0003,5 %
Kommunalt råd, komité, TV-aksjon
92Eldrerådet540 000513 000-5,0 %
93Funksjonshemmedes råd33 00033 0000,0 %
94Innvandrerrådet33 00033 0000,0 %
95Bidrag TV-aksjonen kr 1 pr.innbygger129 000131 0001,6 %
96TV-aksjonen i bydelene kr 0,50 pr.innbygger - belastes rådmannens disposisjonskonto64 50066 0002,3 %
9717. mai komite1 405 000700 000-50,2 %
98Kirkelig dialogsenter400 000450 000380 000-5,0 %
Sum kommunalt råd, komité, TV-aksjon2 604 5001 856 000-28,7 %
Andre reservekonti
99Disposisjonskonto, rådmannen870 0001 190 00036,8 %
100Ordinær reservekonto inkl. 1 mill. næringsfondet/kulturfondet. Tiltaksliste følger under:8 900 000
Omdisponere til kommunalstyret for kultur og idrett1 700 000
Spelemannsdagene 2015 - jfr. FSK vedtak 21.08.14500 000
Norway Chess - jfr. FSK vedtak 02.10.14500 000
Tour de Fjords - jfr. FSK vedtak 02.10.141 500 000
Skape - jfr. partnerskap/handlingsplan 2012-2015500 000
Til fri disposisjon ordinær reservekonto 2015 inkl. 1 mill. til næringsfondet4 200 000
Sum andre reservekonti9 770 00010 090 000
Sum diverse tilskuddskonto21 625 50021 325 000
Sum alle tilskudd151 580 700151 277 000-0,20 %
Tabell 11.1 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner
Last ned tabelldata (Excel)

Merknader til tabell – tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner i 2015.

Oppvekst og levekår

Rådmannen foreslår å redusere tilskudd med om lag 5 % til lag og organisasjoner innenfor levekårsområdet. Rådmannens forslag blir da som følger:

 1. Fontenehuset søker om kr 2,000 mill. for 2015 til å opprettholde kvalitet og utvikle aktivitet og kvantitet. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,619 mill.
 2. Skipper Worse AS søker om kr 4,800 mill. som begrunnes med aktivitetsøkning, økte transportkostnader og personalutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 3,605 mill.
 3. Hinnasenteret søker om kr 1,401 mill. til driftsutgifter av senteret. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,984 mill.
 4. Engøyholmen kystkultursenter, alternativt skoletilbud og tiltak innen rus/psykiatri i Stavanger søker om kr 2,500 mill. i driftstilskudd kulturminnevern. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1, 835 mill.
 5. Engøyholmen kystkultursenter i Stavanger søker om og kr 0,500 mill. til kystkultursenter restaurering sjøhustak/gavlvegg. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 6. SMSO senter mot seksuelle overgrep søker om kr 0,180 mill. til driftsutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge 0,171 mill.
 7. Kirkens bymisjon Albertine søker kr 1,200 mill. til tiltak for kvinner med prostitusjonserfaring og videre arbeid mot gateprostitusjon, menneskehandel og helsetilbud. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,045 mill.
 8. Kirkens Bymisjon, Ravnene søker om kr 0,760 mill. som begrunnes med en generell lønns- og prisvekst. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,684 mill.
 9. Kirkens Bymisjon Gateprest søker om kr 0,150 mill. for å kunne øke stillingen for gatepresten. En utvidelse av stillingen vil kunne medføre økt satsing i forhold til legemiddelassistert rehabilitering og oppfølging av LAR- pasienter og Leve med HIV. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,109 mill.
 10. Kirkens Bymisjon, Jobb1 søker om kr 1,1 mill. til drifts og lønnstilskudd. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,950 mill.
 11. Kirkens Bymisjon, Gatejurist. Søker om kr 0,500 mill. til del finansiering av en stilling. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,285 mill.
 12. Kirkens SOS søker om kr 0,400 mill. i støtte til døgnåpen krisetelefontjeneste. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,355 mill.
 13. A-alarm-bruker og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet søker om kr 0,125 til 7-mnd oppstartprosjekt til planlegging, utforming og kvalitetssikring av ansette likemenn og kurse disse i hva det innebærer å være likemann og en brukermedvirker. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 14. A-alarm-bruker og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet søker om kr 0,450 til å dekke kostnader til individuell oppfølging i forhold til aktivisering og/eller arbeidstrening av rusavhengige. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 15. Amathea, veiledning for gravide søker om kr 0,100 mill. til driftsstøtte. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,082 mill.
 16. Ananke Stavanger brukerorganisasjon/støtteforening for mennesker med tvangslidelser søker kr 0,030 mill. til driftstilskudd og støtte til informasjons og opplæringstiltak. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,024 mill.
 17. Rus-Nett Rogaland søker om kr 0,200 mill. til driftsstøtte. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,156 mill.
 18. Stavanger Døvesenter søker om kr 0,300 mill. med bakgrunn i økte i lønns -og driftsutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,285 mill.
 19. LLH Rogaland-Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og trans personer søker om kr 0,130 mill. med bakgrunn i økte leie- og strømutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,089 mill.
 20. LPP – Rogaland landsforeningen for pårørende innen psykisk helse søker om kr 0,020 mill. til å dekke utgifter til samling for LPP representanter i diverse brukerutvalg 2015. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,010 mill.
 21. Mental helse Stavanger søker om kr 0,110 mill. i driftsmidler til å dekke utgifter til tilbud til mennesker som sliter med sin psykiske helse. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,100 mill.
 22. Mental helse ungdom Stavangerregionen søker om kr 0,050 mill. i driftsutgifter av ungdomslaget og treffsted på Metropolis. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,038 mill.
 23. Norsk Cøliakiforening avdeling Rogaland søker om kr 0,100 mill. til driftsstøtte. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 24. Røde Kors Flyktningguide søker om kr 0,250 mill. med bakgrunn i økt aktivitet. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,238 mill.
 25. Røde Kors Stavanger-nettverk etter soning søker om kr 0,200 mill. til videre drift og utvikling av aktiviteten. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,090 mill.
 26. Stiftelsen Pårørende Senteret søker om kr 2,000 mill. for å kunne opprettholde nåværende drift med fire stillinger og stor pågang av nye brukere. Rådmannen foreslår å innvilge 1,170 mill.
 27. Det finnes en egen søknadsprosess knyttet til midlene for Barne- og ungdomskontakt. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,285 mill.
 28. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning søker om kr 0,193 mill. til drift av Psykiatrisk Opplysning Informasjon. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,183 mill.
 29. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning – Schizofrenidagene søker om kr 0,153 mill. til gjennomføring av Schizofreniuken. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,100 mill.
 30. Tjensvoll menighetsdagsenter søker om tilskudd kr 0,020 mill. i lønns- og driftsutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,019 mill.
 31. SELVHJELP for innvandrere og flyktninger søker om kr 0,381 mill., som utgjør 50 % av organisasjonens budsjettforslag for 2015. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,276 mill.
 32. Kreftomsorg Rogaland (KOR) søker om driftsstøtte kr 0,600 mill. Bakgrunnen er økt volum og etterspørsel. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,241 mill.
 33. KIA søker om kr 0,500 mill. til utvidet aktivitet. Det gjelder kostnader til undervisningslokaler, flerkulturelle middager, forebyggende helsearbeid, språktrening, kursing, tilrettelegging for integrering og relasjonsbygging og samarbeid med lokale. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,194 mill.
 34. Prosjekt 60+ Skipper Worse søker om kr 0,428 mill. til fysisk trening for eldre. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,407 mill.
 35. Studentsamskipnaden i Stavanger UIS. Søker om permanent driftsstøtte på kr 0,150 mill. til studenthelsestasjon. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,143 mill.
 36. RIO rusmisbrukernes interesseorganisasjon søkte om kr 0,080 mill. for støtte til brukermedvirkning i Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å innvilge 0,040 mill.
 37. Stimuleringsmidler er i all hovedsak knyttet til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner og barne- og ungdomssekretærer. Rådmannen foreslår å innvilge kr 7,597 mill.
 38. Midlene knyttet til sosialt/helsefremmende arbeid tildeles gjennom egen søknadsprosess. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,409 mill.
 39. Funkis Huset Sandnes søkte om kr 0,200 mill. til drift med bakgrunn av høye bruker- og besøkstall fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 40. Frelsesarmeens gatefotball søkte om kr 1,100 mill. til å drive og videreutvikle aktivitetstilbud for de vanskeligstilte i Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,095.
 41. Senter for spiseforstyrrelser søker om kr 0,260 til å opprettholde dagens drift, samt å kunne møte det økende behovet i distriktet. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,157.
 42. STL -Stavanger samarbeidsrådet for Tros og livssynssamfunn søker om kr 0,075 til driftsstøtte til aktiviteter og lønn deltidsstilling koordinator. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 43. Veiledningssenteret for pårørendesøker om kr 0,200 til videre drift av lavterskeltilbud for pårørende av rusmiddelavhengige, fengsels innsatte og personer som er i kontakt med politiet. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,190 mill.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

 1. Stavanger kommune fatter vedtak om tilskudd for 2015 basert på det nye regelverket (regnskapsmodellen). Dette innebærer at kommunen skal bruke regnskapstallene og barnetallet i de kommunale barnehagene fra to år tilbake (2013) for å beregne tilskuddssatsen. Tallene skal oppjusteres med anslaget på pris- og lønnsvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) for 2014 og 2015, og justeres for endringer i foreldrebetalingen. I tillegg utbetaler kommunen nasjonalt beregnet kapitaltilskudd som publiseres av Telemarksforskning i november 2014. Etter at tilskuddssatsene er regnet ut, gis tilskuddet basert på barnetallet for 2015 i de ikke-kommunale barnehagene.

Bymiljø og utbygging

 1. Drift av idrettslag med og uten egne anlegg. Søknadene behandles i kommunalstyret Kultur og Idrett. I forhold til fjoråret, foreslås reduksjoner i tilskudd til idrettslag på kr 0,900 mill., reduksjoner i anleggstilskudd på kr 0,330 mill. og reduksjon på drift av idrettsrådet på kr 0,360 mill. I tillegg reduseres integreringstilskuddet med kr 0,200 mill. som følge av at vi ikke får folkehelsemidler til neste år. Totalt reduseres tilskudd til idretten med kr 1,790 mill. Rådmannen foreslår å innvilge kr 6,950 mill.
 2. Det er en økning i tilskuddet til Stavanger Ishall med kr 0,180 mill. i forhold til 2014. Rådmannen foreslår å innvilge kr 4,192 mill. i tråd med inngitt avtale.
 3. Stimulering og støtte til dugnadsinnsats i lokalmiljøene. Søknadene behandles i kommunalstyret BMU sammen med årsprogrammet BMU. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,682 mill.
 4. Støtte til private lekeplasser. Rådmannen foreslår å fjerne tilskuddet på kr 0,464 mill.
 5. Jæren friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Jæren friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet økning i forhold til 2014 på totalt kr 0,147 mill. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,664 mill.
 6. Ryfylke friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Jæren friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet økning i forhold til 2014 på totalt kr 0,147 mill. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,664 mill.
 7. Rogaland arboret. Formannskapet har vedtatt å bevilge kr 5 per innbygger i 2014 (130 754 innbyggere per 01.01.2014). Tilskuddet indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,690 mill.
 8. Stavanger sentrum AS. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,900 mill.
 9. I forbindelse med at kommunen overtok Turnhallen ble Stavanger turnforening gitt et tilskudd til lønnsutgifter for miljøarbeider i 50 % stilling. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,300 mill.
 10. Kompensasjon for idrettslags bruk av Ynglingehallen. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,032 mill.
 11. Medlemsavgift i verdens Energibyer. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,072 mill.
 12. I henhold til formannskapets sak 132/13 foreslås det avsatt kr 2,500 mill. hvert år i perioden 2014-2016 i tilskudd til Beach Volleyball World Tour. Rådmannen foreslår å innvilge kr 2,500 mill.
 13. Reservekonto idrett. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,700 mill.

Kultur og byutvikling

 1. MUST – Museum Stavanger søker om kr 17,484 mill. fra Stavanger kommune. Avtalt fordelingsnøkkel er Stavanger kommune 32 %, Rogaland fylkeskommune 27 %, staten 41 %. Inkludert i dette beløpet ligger avtalefestet kommunal andel justert iht. statsbudsjettet, økt tilskudd til barnemuseet på kr 0,600 mill., bidrag til nytt lokale for Norsk grafisk museum på kr 0,600 mill., kr 0,450 mill. til utviklingsprosjekt for museumsanleggene i Muségaten og 0,436 mill. i forbindelse med konsolidering med Utstein Kloster høsten 2012. Rådmannen foreslår å innvilge kr 16,766 mill.
 2. Jernaldergården søker om kr 0,300 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,141.
 3. Norsk Oljemuseum søker om kr 2,200 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å innvilge kr 2,063 mill.
 4. Utvandrersenteret søker om 0,530 kr. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,330 mill.
 5. Rogaland Kunstsenter søker om kr 1,226 mill. i driftstøtte fra Stavanger kommune. Senteret søker også Rogaland fylkeskommune om støtte. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,853 mill.
 6. Formannskapet vedtok i sak 175/14 driftsavtale med Tou Scene AS for forvaltning og drift av hele Tou-anlegget. I følge avtalen skal kommunen gi Tou Scene et årlig økonomisk vederlag på kr 2,852 mill.
 7. Kunstskolen i Rogaland søker om kr 0,519 mill. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,504 mill.
 8. Filmkraft Rogaland. Søker om kr 1,830 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,530 mill.
 9. Veteranskipet Rogaland søker om kr 0,350 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,293 mill.
 10. Rogaland Teater søker om kr 17,904 mill. fra Stavanger kommune. Tallet inkluderer kr 1,254 mill. som er Stavanger kommunes faste tilskudd til Barne- og ungdomsteateret. Driftstilskuddet som er bevilget fra kommunen for 2015 inkluderer også en andel av finansieringskostnader til ny rømningsvei til Intimscenen. I driftstilskuddet fra staten for 2015 er kr 1,000 mill. øremerket finansieringskostnader. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. I tillegg foreslår rådmannen å bevilge kr 1,000 mill. til prosjekt sceneskifte. Rådmannen foreslår å innvilge kr 18,484 mill.
 11. Stavanger Symfoniorkester søker om kr 22,727 mill. fra kommunen for 2015. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er henholdsvis 70 %, 20 % og 10 %. Rådmannen foreslår å innvilge kr 22,699 mill.
 12. Norsk Lydinstitutt søker om i alt kr 2,452 mill. i driftstilskudd. Tilskuddet må reguleres iht. inngått bindende avtale. Rådmannen foreslår å innvilge kr 2,411 mill.
 13. Star – Stavanger Rock søker om kr. 0,800 mill. fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,600 mill.
 14. Stavanger kunstforening søker om kr 2,5 mill. i tilskudd for 2015. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,861 mill.
 15. Frida Hansens hus søker om kr 0,223. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,223 mill.
 16. Tilskuddsposten omfatter årlig støtte til festivaler og større arrangement, årlig støtte til kulturarrangører, årlig støtte til ensemble, samt støtte til tiltak innenfor produksjon og formidling av musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur, inkluder internasjonal kulturformidling og vennskapsby-samarbeid. Rådmannen foreslår å innvilge kr 7,000 mill.
 17. Driftstilskudd til kor og korps søkes gjennom eget søknadsskjema. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt av kommunalstyret for kultur og idrett. Søknadsfristen annonseres. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,442 mill.
 18. Driftstilskudd til kulturorganisasjoner søkes gjennom eget søknadsskjema. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt kommunalstyret for kultur og idrett. Søknadsfristen annonseres. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,283 mill.
 19. Driftstilskudd til voksenopplæring søkes gjennom eget søknadsskjema. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt for kommunalstyret for kultur og idrett. Tilskuddsordninger har liten etterspørsel. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,028 mill.
 20. Kulturtiltak og dagsturer for eldre. Ordningen annonseres og søkes gjennom eget søknadsskjema. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,050 mill.
 21. Kommunens kunst og kulturstipend er samlet i en pott og utlyses samtidig. Av utlysningen skal det fremgå hva slags stipendordninger kommunen har (kulturstipend, sakprosastipend, filmmanusstipend, og kunstkuratorstipend) og hvem som kan søke på hva. Det skal presiseres at en eventuell tildeling av de ulike typene stipend årlig vurderes med utgangspunkt i mottatte søknader. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,350 mill.
 22. Kulturpris annonseres og vedtas av kommunalstyret etter forslag fra publikum. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,050 mill.
 23. Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 3,100 mill. for 2015.
 24. Tilskuddsordningen omfatter støtte til øvingsfellesskap innenfor musikk og scenekunst (f.eks. PRODA), atelierfellesskap, felles produksjonsvirksomheter som f.eks. Grafisk Verksted, m.m. Tilskuddsordningen er en oppfølging av hovedinnsatsområdet «En attraktiv by for kunstnere» i kommunedelplanen for kunst og kultur, samt «produksjonsløftet» i kulturarenaplanen, jf. KKI-sak 69/13. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,850 mill.
 25. Tilskuddsordningen omfatter støtte til formidling av kunst etter søknad fra Stavanger kunstmuseum (MUST), Kunsthall Stavanger (Stavanger kunstforening), Rogaland kunstsenter og Kunstskolen i Rogaland.

Diverse tilskudd

 1. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) søker om kr 0,200 mill. til kurs og kompetanseutvikling. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,181 mill.
 2. PETRAD, stiftelse under Oljedirektoratet søker om kr 0,210 mill. til finansiering av utenlandsk deltaker på PETRAD sitt åtte ukers kurs innen petroleumsfag. PETRAD søker og mottar tilskudd over statsbudsjettet til samme formål. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,190 mill. til dette formålet.
 3. Gladmatfestivalen søker om totalt 1,214mill. For 2015 foreslås bevilget 1,153 mill.
 4. Studentersamfunnet Folken søker om kr 0,920 mill. til driftstilskudd Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,675 mill.

Medlemsavgift/Kontingent

 1. Kontingent for deltakelse i ASSS-nettverk. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,230 mill.
 2. Region Stavanger BA. Medlemskontingent kr 21 per innbygger. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrås folketall i Stavanger (per 01.01.2014 – 130 754 personer). Rådmannen foreslår å innvilge kr 2,746 mill.
 3. Medlemsavgift for Nordsjøveien. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrås regulering for medlemsavgifter.
 4. Norsk Pasientskadeerstatning antyder at erstatningsutbetalingene på landsbasis vil være på om lag kr 130,000 mill. i 2015. Tilskuddet fordeles etter innbyggertall. Rådmannen foreslår å innvilge kr 3,500 mill.
 5. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) søker om kr 5,15 per innbygger i 2015. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,649 mill.

Kommunalt råd/komite/TV-aksjon

 1. Eldrerådet. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,513 mill.
 2. Funksjonshemmedes råd. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,033 mill.
 3. Innvandrerrådet. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,033 mill.
 4. Bidrag TV-aksjonen. Det avsettes kr 1 pr. innbygger i Stavanger kommune (per 01.01.14 – 130 754 personer) i 2015. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,131 mill.
 5. TV-aksjonen bydelene. Det avsettes kr 0,50 per innbygger i Stavanger kommune (per 01.01.14 – 130 754 personer) i 2015. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,066 mill.
 6. 17.mai komite. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,700 mill.
 7. Kirkelig dialogsenter. Kirkelig dialogsenter søker for 2015 om tilskudd på kr 0,450 mill. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,380 mill.

Andre reservekonti

 1. Rådmannen kan gi tilskudd på inntil kr 0,100 mill. fra rådmannens disposisjonskonto etter søknad fra humanitære organisasjoner, lokale lag og foreninger, kulturarrangement med mer. Hvert halvår orienteres kommunalutvalget om bruken av midlene. Tilskudd til WECP videreføres ikke i 2015, mens økte medlemsavgifter og kontingenter reduserer rådmannens disposisjonskonto. Tilskudd til TV-aksjonen i bydelene, kr 0,066 mill. foreslås bevilget fra denne konto. Disponibel ramme til behandling av løpende søknader på denne kontoen blir i 2015 kr 1,190 mill.
 2. Tilskudd fra ordinær reservekonto kan søkes av lokale lag og organisasjoner til kultur, idrett og sosialt arbeid. Søknadene behandles av formannskapet. Vedtatte tiltak for 2015 er opplistet i tabellen. Viser også til kapittel 3.8.3 i Handlings- og økonomiplanen 2015-2018, linje 14. Disponibel ramme til behandling av søknader på ordinær reservekonto blir i 2015 kr 4,200 mill., inkludert kr 1,000 mill. til næringsfondet.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 19:08.

Gå til 10 Hovedoversikter og driftsrammer Gå til 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger