Rådmannens forslag 10.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål2015201620172018Snitt 2015-2018Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene1,0 %2,0 %2,2 %3,2 %2,1 %3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering49 %39 %83 %67 %60 %>50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. Startlån) i prosent av driftsinntektene63 %67 %64 %62 %64 %<60 %
Tabell 10.5 Økonomiske mål
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 26. October 2014, 11:09.