Rådmannens forslag 10.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd2014201420142015201620172018
(hele tusen kroner)Opprinnelig
vedtatt budsjett
Justert
budsjett per
2. tertial
Anslag
årsbudsjett -
statsbudsjett
Rådmannens
forslag
Rådmannens
forslag
Rådmannens
forslag
Rådmannens
forslag
Formue- og inntektsskatt−5 147 900−4 772 073−4 772 073−4 986 900−5 053 000−5 126 100−5 201 900
Vekst fra året før6,6%0,4%0,4%4,5%1,3%1,4%1,5%
% av landsgjennomsnittet152,2%143,2%144,1%143,5%143,5%143,5%143,5%
Antall innbyggere 01.01.xx130 754130 754130 754132 481134 438136 570138 752
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger39 25936 49736 49737 64237 58737 53537 492
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis25 79925 47625 33026 22826 19026 15326 123
Diff. Stavanger og landsgj.snittet13 46011 02111 16711 41411 39711 38211 369
Rammetilskudd:
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)−2 948 961−2 936 951−2 936 995−2 945 721−2 994 530−3 034 200−3 074 233
Utgiftsutjevning441 898441 898441 898460 969471 832482 107492 510
INGAR7 9747 9747 9748 329
Saker med særskilt fordeling−4 485−4 485−4 485−9 975−9 975−9 975−9 975
Storbytilskudd−45 217−45 217−45 217−47 202−47 827−48 532−49 302
Tapskompensasjon skjønn−27 400−27 400−27 400−27 400−27 400−27 400−27 400
Ekstra skjønn tildelt
Saldering NB /RNB−4 857−4 868
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.−2 576 191−2 569 038−2 569 093−2 561 000−2 607 900−2 638 000−2 668 400
Inntektsutjevning1 105 200909 220921 275954 700967 400981 300995 900
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning−1 470 991−1 659 818−1 647 818−1 606 300−1 640 500−1 656 700−1 672 500
Sum frie inntekter (skatt og rammetsilkuddet) avrundet−6 618 891−6 431 891−6 419 891−6 593 200−6 693 500−6 782 800−6 874 400
Sum endring i %2,5%1,5%1,3%1,4%
Tabell 10.6 Detaljert prognose over frie inntekter.
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 26. October 2014, 11:14.