Rådmannens forslag 12.1.2 Beregning av gebyrgrunnlaget

Gebyrgrunnlaget fremgår av budsjettet:

Vannverket – ansvar 602

  • Funksjon 340: produksjon av vann. Det vil si kjøp av vann fra IVAR
  • Funksjon 345: Distribusjon av vann

Avløpsverket – ansvar 603

  • Funksjon 350: avløpsrensing. Det vil si leveranse av avløpsvann til IVAR.
  • Funksjon 353: avløpsanlegg, innsamling av avløpsvann

Funksjon 345 og 353 vises med følgende oppdeling: Lønn for VA-verkets egen administrasjon, drift og vedlikehold samt overføringer til administrasjonen og kapitalkostnader.

Beregning av gebyrgrunnlag 20152015201620172018
Vannverket
Fastledd, IVAR17 370 19 608 24 844 31 695
Mengdevariabelt ledd, IVAR26 110 28 028 34 258 42 175
Bemanningsøkning iht Hovedplan7001 050 1 400 1 750
Driftsutgifter/generell prisstigning33 750 34 425 35 114 35 816
Avskrivninger 17 876 18 939 19 839 20 739
Renter restkapital13 787 14 348 14 790 15 208
Gebyrgrunnlag109 593 116 398 130 245 147 383
Foreslåtte inntekter-99 330 -108 398 -130 245 -147 383
Dekningsgrad90,6 %93,1 %100,0 %100,0 %
Avløpsverket
Avløpsrensing IVAR81 732 87 940 88 951 90 990
Bemanningsøkning iht Hovedplan7001 050 1 400 1 750
Driftsutgifter/generell prisstigning37 326 38 073 38 834 39 611
Avskrivninger 37 190 38 635 39 973 41 311
Renter restkapital27 212 27 244 27 621 27 963
Gebyrgrunnlag184 160 192 942 196 779 201 625
Foreslåtte inntekter-193 841 -202 137 -205 974 -210 820
Dekningsgrad105,3 %104,8 %104,7 %104,6 %
Tabell 12.1 Beregning av gebyrgrunnlag 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Prisen for vann 2015 foreslås økt med 5,0 %. Prisen for avløp foreslås økt med 7,1 %. Alle priser er eksklusiv MVA.

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 12:21.