Rådmannens forslag 12.1.7 Slamgebyr

Eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp, betaler et utlignet gebyr for slam kr 29,46.

Eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløp, betaler gebyr for slam kr 646,37.

Denne siden ble sist oppdatert 20. October 2014, 14:44.