Rådmannens forslag 12.10.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

 

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 10:14.