Rådmannens forslag 12.10.11 Utstedelse av matrikkelbrev

Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 siderkr 175
Matrikkelbrev over 10 siderkr 350
Tabell 12.28 Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev
Last ned tabelldata (Excel)

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 09:26.