Rådmannens forslag 12.10.4 Arealoverføring

Grunneiendom  

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.

Gebyr ved arealoverføring av grunneiendom
Areal fra 0 – 250 m²kr 15 700
Areal fra 251 – 500 m²kr 19 800
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 2 000
Tabell 12.22 Gebyr ved arealoverføring av grunneiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Heftefrie grunneiendommer 

Når eiendommene er heftefrie benyttes følgende satser:

Gebyr ved arealoverføring av heftefrie grunneiendommer
Areal fra 0 – 250 m²kr 12 500
Areal fra 251 – 500 m²kr 16 600
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 2 000
Tabell 12.23 Gebyr ved arealoverføring av heftefrie grunneiendommer
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen – ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.

Gebyr ved arealoverføring av anleggseiendom
Areal fra 0 – 250 m²kr 22 000
Areal fra 251 – 500 m²kr 26 000
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 2 000
Tabell 12.24 Gebyr ved arealoverføring av anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 09:11.