Rådmannens forslag 12.12.2 Mindre endringer

  • Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst: kr 5 970
  • For arealer t.o.m. 2 000 m2: kr 21 010
  • For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m2: kr 34 960
  • For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m2: kr 56 0150
  • For arealer over 10 000 m2: kr 70 225

Tilleggsgebyr:

  • For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 3 570
  • For saker der kommunen må gjennomføre tilleggs høring: kr 3 570

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 09:17.