Rådmannens forslag 12.12.4 Dispensasjoner

  • Saker som fremlegges for kommunalstyret: kr 18 460
  • Saker til administrativt vedtak: kr 9 050

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 09:19.