Rådmannens forslag 12.13 Avgifter gravlundtjenester

Det foreslås følgende avgifter for gravlundtjenester i 2015.

FormålAvgiftssatser 2014Avgiftssatser 2015
Festeavgift for urne- og kistegraver150150
Kremasjonsavgift utenbys rekvirent5 1335 300
Leie av kapell på gravlund til seremoni, utenbys rekvirent1 8722 200
Tabell 12.30 Avgifter gravlundtjenester 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 10:24.