Rådmannens forslag 12.2.1 Beregning av gebyrgrunnlag for 2015

Alle tall er i hele 1000 kroner.

Beregning av gebyrgrunnlag 20152015201620172018
Kapitalkostnader
Avskrivninger3 972 0003 772 0003 570 0003 375 000
Renter restkapital842 000862 000872 000882 000
Sum kapitalkostnader4 814 0004 634 0004 442 0004 257 000
Drift og vedlikehold
Kjøp fra IVAR IKS54 500 00055 862 00057 258 00058 690 000
Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS50 260 00052 158 30054 130 30056 128 100
Hovedpost 0 (lønn)5 762 0005 924 5006 092 5006 265 900
Drift/vedlikehold (fratrukket internkjøp)23 452 00024 092 00024 602 00023 987 000
Internkjøp990 000990 000990 000990 000
Kapitalkostnad4 814 0004 634 0004 442 0004 257 000
Gebyrgrunnlag139 778 000143 660 800147 514 800150 318 000
Tabell 12.3 Beregning av gebyrgrunnlag for 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Beregning av dekningsgrad (DG: forhold mellom inntekter og gebyrgrunnlag):

Foreslåtte inntekter 2015: kr 136 785

DG: (136 785 x 100) / 139 778 = 97,9%

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 08:21.