Rådmannens forslag 12.4 Feieavgift

Feiing og tilsyn tilbys alle eiendommer med bygning(er) med pipe og ildsted og er en lovpålagt og avgiftsbelagt tjeneste. Tjenestens primære funksjon er å forebygge boligbrann.

Det feies etter behov, og tjenesten innebærer besøk av feier for kontroll og eventuell feiing av pipe minimum hvert 4. år. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av ildsted og pipe, rådgiving om brannsikkerhet og rømningsveier, samt bruk og vedlikehold av røykvarslere og slukningsmidler. Tilsynet utføres av en feier og tilbys utført hvert 4. år.

Feieavgiften er i 2014 kr 280 per pipeløp. Avgiften foreslås økt til kr 290 per pipeløp i år 2015.

Feiertjenesten drives etter selvkost.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 08:25.