Rådmannens forslag 12.6 Egenbetalingssatser for skolefritidsordningen og Fiks Ferigge Ferie

12.6.1 Skolefritidsordningen (SFO)

Rådmannen foreslår at betalingssatsene for opphold i skolefritidsordningen for høsten 2014 videreføres våren 2015. Betalingssatsen for våren er:

MånedsprisPeriodePlass
2 63101.01 - 30.06100 %
1 83101.01 - 30.0660 %
Tabell 12.10 Månedspris SFO, våren 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Fra høsten 2015 foreslår rådmannen å øke betalingssatsen med kr 299 per måned for 100 % plass og kr 179 per måned for 60 % plass. Dette utgjør følgende:

MånedsprisPeriodePlass
2 93001.08 - 31.12100 %
2 01001.08 - 31.1260 %
Tabell 12.11 Månedspris SFO, høsten 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Betalingen fordeles over 11 terminer. I tillegg kommer matpenger ved enkelte ordninger.

  1. Det er anledning til å søke om 60 % friplass eller moderasjon for 100 % plass for familier med lav inntekt. De som tilfredsstiller kravene til friplass vil i perioden 01.01–30.06 kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 2 631 per måned til kr 1 052 per måned. For perioden 01.08–31.12 vil søker kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 2 930 per måned til kr 1 172 per måned.
  1. Søskenmoderasjonsordningen videreføres. I praksis betyr det 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. barn i skolefritidsordningen. Moderasjonen beregnes av laveste plass-størrelse.

12.6.2 Fiks Ferigge Ferie

Det blir gitt et tilbud i skolens sommerferie med egen påmelding og særskilt betalingssats. Ferietilbudet er et samarbeid mellom «Fiks Ferigge Ferie» og SFO på enkeltskoler. Rådmannen foreslår en pris på kr 1 700 per uke i 2015. Barn som kan benytte seg av tilbudet i «Fiks Ferigge Ferie» får sitt tilbud her, mens elever med behov for et tilrettelagt tilbud får dette organisert av SFO på egen skole.

Denne siden ble sist oppdatert 8. December 2014, 14:54.