Rådmannens forslag 12.6.1 Skolefritidsordningen (SFO)

Rådmannen foreslår at betalingssatsene for opphold i skolefritidsordningen for høsten 2014 videreføres våren 2015. Betalingssatsen for våren er:

MånedsprisPeriodePlass
2 63101.01 - 30.06100 %
1 83101.01 - 30.0660 %
Tabell 12.10 Månedspris SFO, våren 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Fra høsten 2015 foreslår rådmannen å øke betalingssatsen med kr 299 per måned for 100 % plass og kr 179 per måned for 60 % plass. Dette utgjør følgende:

MånedsprisPeriodePlass
2 93001.08 - 31.12100 %
2 01001.08 - 31.1260 %
Tabell 12.11 Månedspris SFO, høsten 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Betalingen fordeles over 11 terminer. I tillegg kommer matpenger ved enkelte ordninger.

  1. Det er anledning til å søke om 60 % friplass eller moderasjon for 100 % plass for familier med lav inntekt. De som tilfredsstiller kravene til friplass vil i perioden 01.01–30.06 kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 2 631 per måned til kr 1 052 per måned. For perioden 01.08–31.12 vil søker kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 2 930 per måned til kr 1 172 per måned.
  1. Søskenmoderasjonsordningen videreføres. I praksis betyr det 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. barn i skolefritidsordningen. Moderasjonen beregnes av laveste plass-størrelse.

Denne siden ble sist oppdatert 8. December 2014, 14:54.