Rådmannens forslag 12.8.10 Vaksinasjonsgebyr

Rådmannen foreslår at satsene står uendret fra 2014 for å kunne være konkurransedyktige i forhold til det private markedet. Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise vil fra 1.1.2015 bli som følger:

  • Konsultasjon første gang voksne kr 315 + vaksine.
  • Oppfølgingskonsultasjon voksne kr 215 + vaksine.
  • Konsultasjon barn 2 – 16 år kr 215 + vaksine.
  • Barn under 2 år betaler kun for vaksine.
  • Studenter får 10 % rabatt på konsultasjonsgebyr.
  • Familiegruppe på tre eller flere over 16 år: Hver tredje person betaler andregangs konsultasjonsgebyr. Dette gjelder ved ny reise.

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 09:45.