Rådmannens forslag 12.8.3 Betaling for korttidsopphold

Korttidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er kr 147 i 2015 og er justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2015. Forskriften sier videre at hvis en bor mer enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter reglene for langtidsopphold.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 09:12.