Rådmannens forslag 12.8.6 Betaling ved Lagård dag- og nattlosji og K46

Prisen foreslås økt med 2 % fra 1.1.2015 til kr 270 per døgn.

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 09:36.