Rådmannens forslag 12.9 Gebyr for startlån

Rådmannen foreslår å øke gebyr for startlån fra kr 1 000 til kr 1 500.

 

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 09:46.