Rådmannens forslag 2.1.3 Budsjettskjema 1B ai??i?? netto drift

Budsjettskjema 1b - netto drift
Tall i hele tusen
Vedtatt budsjett 2014Vedtatt budsjett 2015Vedtatt budsjett 2016Vedtatt budsjett 2017Vedtatt budsjett 2018
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann9 2479 2479 2479 2479 247
Økonomi153 528145 728145 728145 728145 728
Personal og organisasjon124 368114 518113 368113 368113 368
Kommunikasjonsavdeling7 1227 5227 5227 5227 522
Næring5 2336 9836 7336 7336 733
Kommuneadvokat6 7217 0217 0217 0217 021
Politisk sekretariat11 33111 13111 13111 13111 131
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner317 550302 150300 750300 750300 750
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår66 89666 09666 09666 09666 096
Barnehage1 050 3581 029 9911 023 9911 017 9911 013 991
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud54 610 1 309 717 1 287 067 1 286 767 1 286 767
Grunnskole1 340 542 106 626 107 926 107 926 107 926
Johannes læringssenter100 326 32 210 32 210 32 210 32 210
Stavanger kulturskole35 010 38 423 38 423 38 423 38 423
Pedagogisk-psykologisk tjeneste39 473 61 010 60 610 60 610 60 610
Ungdom og fritid70 602 68 902 69 402 68 902 68 902
Helsestasjon og skolehelsetjenesten64 048 62 198 62 198 62 198 62 198
Helse- og sosialkontor1 561 814 1 538 839 1 511 039 1 511 039 1 511 039
NAV196 929 217 729 216 329 216 329 216 329
Fysio- og ergoterapitjenesten57 106 54 726 54 726 54 726 54 726
Barnevernstjenesten194 868 201 218 201 218 201 218 201 218
Helsehuset i Stavanger11 814 150 672 165 872 170 972 174 472
Hjemmebaserte tjenester143 362 102 036 126 086 132 386 132 386
Alders- og sykehjem97 986 30 025 30 025 30 025 30 025
Stavanger legevakt33 125 40 277 40 277 40 277 40 277
Rehabiliteringsseksjonen44 577 11 819 11 819 11 819 11 819
Arbeidstreningsseksjonen12 269 8 509 8 509 8 509 8 509
Flyktningseksjonen8 509 9 600 9 600 9 600 9 600
EMbo9 800 113 913 150 713 150 713 150 713
Dagsenter og avlastningsseksjonen94 488 1 312 1 312 1 312 1 312
Tekniske hjemmetjenester1 312 11 192 11 192 11 192 11 192
Krisesenteret i Stavanger10 892 12 314 13 314 14 314 14 314
Sentrale midler levekår77 429 -51 071 -51 071 -51 071 -51 071
Sentrale midler legetjeneste61 071 61 821 62 821 63 821 63 821
Sum Oppvekst og levekår5 439 216 5 290 104 5 311 704 5 318 304 5 317 804
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging4 790 4 690 4 690 4 690 4 690
Miljø4 549 4 549 4 549 4 549 4 549
utbygging4 169 -2 881 -2 581 -2 581 -2 581
Stavanger Eiendom-279 492 -288 592 -264 792 -218 892 -201 392
Park og vei147 302 138 202140 852142 552145 252
Idrett110 455 116 055 122 355 121 205 120 955
Vannverket- - - - -
Avløpsverket-9 195 -9 681 -9 195 -9 195 -9 195
Renovasjon140 140 140 140 140
Plan og anlegg- - - - -
Sum Bymiljø og utbygging-17 282 -37 518 -3 982 42 468 62 418
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling17 920 17 920 17 920 17 920 17 920
Byggesaksavdelingen- - 7 500 10 000 -
Planavdelinger29 222 27 622 27 122 27 122 27 122
Kulturavdelingen145 428 148 458 148 458 148 308 148 408
Sum Kultur og byutvikling192 570 194 000 201 000 203 350 193 450
Felles kostnader666 937 906 830886 995869 159862 175
Sum drift6 598 991 6 655 566 6 696 467 6 734 031 6 736 597
Sum fordelt til drift-6 598 991 -6 655 566 -6 696 467 -6 734 031 -6 736 597
Sum totalt- - - - -
Tabell 2.3 Budsjettskjema 1B ai??i?? netto drift
Last ned tabelldata (Excel)


Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:07.