Rådmannens forslag 2.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd
(hele tusen kroner)
Vedtatt budsjett 2015Vedtatt budsjett 2016Vedtatt budsjett 2017Vedtatt budsjett 2018
Formue- og inntektsskatt −4 989 800−5 084 800−5 143 000−5 218 800
Vekst fra året før4,6 %1,9 %1,1 %1,5 %
% av landsgjennomsnittet142,9 %143,8 %143,3 %143,3 %
Antall innbyggere 01.01.xx132 481134 438136 570138 752
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger 37 66437 82337 65837 612
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis 26 34826 30926 27126 239
Diff. Stavanger og landsgj.snittet11 31611 51411 38711 373
Rammetilskudd:
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)−2 945 721−2 994 530−3 034 200−3 074 233
Utgiftsutjevning460 969471 832482 107492 510
INGAR 8 329
Saker med særskilt fordeling-9 975−9 975−9 975−9 975
Storbytilskudd-47 202−47 827−48 532−49 302
Tapskompensasjon skjønn-27 400−27 400−27 400−27 400
Ekstra skjønn tildelt
Saldering NB /RNB
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.-2 561 000-2 607 900-2 638 000-2 668 400
Inntektsutjevning 954 700967 400981 300995 900
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning-1 606 300-1 640 500-1 656 700-1 672 500
Sum frie inntekter (skatt og rammetsilkuddet) avrundet-6 596 100-6 725 300-6 799 700-6 891 300
Sum endring i %2,7 %2,0 %1,1 %1,3 %
Tabell 2.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)


Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:07.