Rådmannens forslag 2.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet

Netto driftsrammer per virksomhetVedtatt budsj. 2015Vedtatt budsj. 2014% Endr 2014-2015
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann
10 Lønn20 08120 081
11 Forbruk220220
12 Drift346346
14 Overføringer1 9631 963
Sum utgifter22 61022 610
17 Refusjoner-13 363-13 363
Sum inntekter-13 363-13 363
Nettosum Rådmann9 2479 247
Økonomi
10 Lønn25 09228 092-10,7 %
11 Forbruk4 5434 543
12 Drift2 7752 775
14 Overføringer321321
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner4747
Sum utgifter32 77835 778-8,4 %
16 Salgsinntekter-21-21
17 Refusjoner-370-370
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-47-47
Sum inntekter-438-438
Nettosum Økonomi32 34035 340-8,5 %
SK-Regnskap
10 Lønn34 07035 070-2,9 %
11 Forbruk3 9453 945
12 Drift1 6931 693
13 Kjøp av tjenester2020
14 Overføringer412412
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner119119
Sum utgifter40 25941 259-2,4 %
16 Salgsinntekter-5 146-4 8755,6 %
17 Refusjoner-4 120-3 41620,6 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-119-119
Sum inntekter-9 385-8 41011,6 %
Nettosum SK-Regnskap30 87432 849-6,0 %
IT
10 Lønn21 08221 082
11 Forbruk16 00916 009
12 Drift37 58837 588
14 Overføringer9 7579 757
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner6 5396 539
Sum utgifter90 97590 975
16 Salgsinntekter-9 236-7 93616,4 %
17 Refusjoner-10 372-10 372
18 Overføringer-204-204
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-6 539-6 539
Sum inntekter-26 351-25 0515,2 %
Nettosum IT64 62465 924-2,0 %
Kemner
10 Lønn18 68318 683
11 Forbruk3 0873 087
12 Drift382382
14 Overføringer792792
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1111
Sum utgifter22 95522 955
16 Salgsinntekter-2 510-2 01024,9 %
17 Refusjoner-2 544-1 51967,5 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-11-11
Sum inntekter-5 065-3 54043,1 %
Nettosum Kemner17 89019 415-7,9 %
Personal og organisasjon
10 Lønn90 28694 850-4,8 %
11 Forbruk23 58527 565-14,4 %
12 Drift10 30911 109-7,2 %
13 Kjøp av tjenester6 0906 090
14 Overføringer3 4023 402
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner193193
Sum utgifter133 865143 209-6,5 %
16 Salgsinntekter-6 854-6 3547,9 %
17 Refusjoner-12 120-12 120
18 Overføringer-180-180
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-193-193
Sum inntekter-19 347-18 8472,7 %
Nettosum Personal og organisasjon114 518124 362-7,9 %
Funksjon 190 - Personal og organisasjon
10 Lønn06-10
Sum utgifter06-10
Nettosum Personal og organisasjon06-10
Kommunikasjonsavdeling
10 Lønn5 2715 371-1,9 %
11 Forbruk663663
12 Drift1 7381 23840,4 %
14 Overføringer168168
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner5151
Sum utgifter7 8917 4915,3 %
16 Salgsinntekter-130-130
17 Refusjoner-188-188
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-51-51
Sum inntekter-369-369
Nettosum Kommunikasjonsavdeling7 5227 1225,6 %
Næring
10 Lønn2 0821 83213,7 %
11 Forbruk1 754554216,6 %
12 Drift861861
13 Kjøp av tjenester7070
14 Overføringer1212
Sum utgifter4 7793 32943,6 %
16 Salgsinntekter-70-70
17 Refusjoner−12-12
Sum inntekter-82-82
Nettosum Næring4 6973 24744,7 %
Støtte til næringsutvikling
12 Drift1 9861 986
14 Overføringer37070428,6 %
Sum utgifter2 3562 05614,6 %
17 Refusjoner-70-70
Sum inntekter-70-70
Nettosum Støtte til næringsutvikling2 2861 98615,1 %
Kommuneadvokat
10 Lønn4 5664 4662,2 %
11 Forbruk2 0912 091
12 Drift40420498,0 %
14 Overføringer7878
Sum utgifter7 1396 8394,4 %
16 Salgsinntekter-40-40
17 Refusjoner-78-78
Sum inntekter-118-118
Nettosum Kommuneadvokat7 0216 7214,5 %
Politisk sekretariat
10 Lønn8 4978 697-2,3 %
11 Forbruk2 2392 239
12 Drift285285
14 Overføringer110110
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner326326
Sum utgifter11 45711 657-1,7 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-326-326
Sum inntekter-326-326
Nettosum Politisk sekretariat11 13111 331-1,8 %
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner302 150317 550-4,9 %
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår
10 Lønn59 45561 505-3,3 %
11 Forbruk6 0694 56932,8 %
12 Drift1 6101 610
13 Kjøp av tjenester255255
14 Overføringer1 0731 323-18,9 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 8092 809
Sum utgifter71 27172 071-1,1 %
16 Salgsinntekter-698-698
17 Refusjoner-1 668-1 668
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 809-2 809
Sum inntekter-5 175-5 175
Nettosum Stab Oppvekst og levekår66 09666 896-1,2 %
Barnehage
10 Lønn676 891684 791-1,2 %
11 Forbruk116 023116 023
13 Kjøp av tjenester416 866416 3330,1 %
14 Overføringer5 7565 756
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 6962 696
Sum utgifter1 218 2321 225 599-0,6 %
16 Salgsinntekter-133 129-120 12910,8 %
17 Refusjoner-52 416-52 416
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 696-2 696
Sum inntekter-188 241-175 2417,4 %
Nettosum Barnehage1 029 9911 050 358-1,9 %
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
10 Lønn59 87353 47312,0 %
11 Forbruk3 1093 109
14 Overføringer551551
Sum utgifter63 53357 13311,2 %
17 Refusjoner-2 523-2 523
Sum inntekter-2 523-2 523
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud61 01054 61011,7 %
Grunnskole
10 Lønn1 189 2331 209 483-1,7 %
11 Forbruk274 072280 747-2,4 %
12 Drift4 5044 504
13 Kjøp av tjenester36 60635 9062,0 %
14 Overføringer21 09620 7961,4 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner12 12512 125
Sum utgifter1 537 6361 563 561-1,7 %
16 Salgsinntekter-119 784-114 8844,3 %
17 Refusjoner-96 010-96 010
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-12 125-12 125
Sum inntekter-227 919-223 0192,2 %
Nettosum Grunnskole1 309 7171 340 542-2,3 %
Johannes læringssenter
10 Lønn135 432133 9321,1 %
11 Forbruk22 49217 69227,1 %
12 Drift3 0903 090
14 Overføringer5 9875 987
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 8411 841
Sum utgifter168 842162 5423,9 %
16 Salgsinntekter-8 864-8 864
17 Refusjoner-51 511-51 511
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-1 841-1 841
Sum inntekter-62 216-62 216
Nettosum Johannes læringssenter106 626100 3266,3 %
Stavanger kulturskole
10 Lønn38 52340 873-5,8 %
11 Forbruk4 7674 767
12 Drift809809
13 Kjøp av tjenester1 5141 514
14 Overføringer636636
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner8181
Sum utgifter46 33048 680-4,8 %
16 Salgsinntekter-12 826-12 3763,6 %
17 Refusjoner-1 213-1 213
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-81-81
Sum inntekter-14 120-13 6703,3 %
Nettosum Stavanger kulturskole32 21035 010-8,0 %
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
10 Lønn34 73435 784-2,9 %
11 Forbruk4 2374 237
12 Drift301301
13 Kjøp av tjenester200200
14 Overføringer515515
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner180180
Sum utgifter40 16741 217-2,6 %
17 Refusjoner-1 564-1 564
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-180-180
Sum inntekter-1 744-1 744
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste38 42339 473-2,7 %
Ungdom og fritid
10 Lønn48 59349 793-2,4 %
11 Forbruk21 80421 804
12 Drift2 9092 909
13 Kjøp av tjenester241241
14 Overføringer12 77613 276-3,8 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner260260
Sum utgifter86 58388 283-1,9 %
16 Salgsinntekter-4 542-4 542
17 Refusjoner-12 819-12 819
18 Overføringer-60-60
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-260-260
Sum inntekter-17 681-17 681
Nettosum Ungdom og fritid68 90270 602-2,4 %
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
10 Lønn49 08050 930-3,6 %
11 Forbruk9 6169 616
12 Drift292292
13 Kjøp av tjenester2 1462 146
14 Overføringer4 0164 016
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner208208
Sum utgifter65 35867 208-2,8 %
17 Refusjoner-2 952-2 952
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-208-208
Sum inntekter-3 160-3 160
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten62 19864 048-2,9 %
Helse- og sosialkontor
10 Lønn71 08674 686-4,8 %
11 Forbruk26 41626 416
12 Drift1 405 8501 407 525-0,1 %
13 Kjøp av tjenester80 22280 222
14 Overføringer19 52517 52511,4 %
Sum utgifter1 603 0991 606 374-0,2 %
17 Refusjoner-44 560-44 560
Sum inntekter-44 560-44 560
Nettosum Helse- og sosialkontor1 558 5391 561 814-0,2 %
NAV
10 Lønn69 19969 399-0,3 %
11 Forbruk5 5095 509
12 Drift360360
13 Kjøp av tjenester4 7954 795
14 Overføringer149 695128 69516,3 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 2301 230
Sum utgifter230 788209 9889,9 %
17 Refusjoner-11 698-11 698
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-1 361-1 361
Sum inntekter-13 059-13 059
Nettosum NAV217 729196 92910,6 %
Fysio- og ergoterapitjenesten
10 Lønn35 16537 728-6,8 %
11 Forbruk6 1026 102
12 Drift365365
13 Kjøp av tjenester20 79720 797
14 Overføringer1 5301 530
Sum utgifter63 95966 522-3,9 %
16 Salgsinntekter-49-49
17 Refusjoner-9 184-9 367-2,0 %
Sum inntekter-9 233-9 416-1,9 %
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten54 72657 106-4,2 %
Barnevernstjenesten
10 Lønn128 687126 5371,7 %
11 Forbruk28 80128 801
12 Drift14 55214 552
13 Kjøp av tjenester44 53340 33310,4 %
14 Overføringer7 3467 346
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner111111
Sum utgifter224 030217 6802,9 %
16 Salgsinntekter-10-10
17 Refusjoner-22 691-22 691
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-111-111
Sum inntekter-22 812-22 812
Nettosum Barnevernstjenesten201 218194 8683,3 %
Helsehuset i Stavanger
10 Lønn1 5641 564
11 Forbruk2 0001 00010
12 Drift2 0002 000
14 Overføringer7 2507 750-6,5 %
Sum utgifter12 81412 3144,1 %
17 Refusjoner-500-500
Sum inntekter-500-500
Nettosum Helsehuset i Stavanger12 31411 8144,2 %
Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp
10 Lønn694 173688 5100,8 %
11 Forbruk38 05936 2595,0 %
12 Drift24 95221 35216,9 %
13 Kjøp av tjenester4 6434 6130,7 %
14 Overføringer14 08214 082
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner230230
Sum utgifter776 139765 0461,5 %
16 Salgsinntekter-8 496-8 496
17 Refusjoner-616 741-612 9580,6 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-230-230
Sum inntekter-625 467-621 6840,6 %
Nettosum Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp150 672143 3625,1 %
Alders- og sykehjem
10 Lønn464 244473 294-1,9 %
11 Forbruk136 700136 700
12 Drift3 0003 000
13 Kjøp av tjenester421 563416 5131,2 %
14 Overføringer17 90717 907
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 5472 547
Sum utgifter1 045 9611 049 961-0,4 %
16 Salgsinntekter-161 688-161 688
17 Refusjoner-799 390-787 7401,5 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 547-2 547
Sum inntekter-963 625-951 9751,2 %
Nettosum Alders- og sykehjem82 33697 986-16,0 %
Stavanger legevakt
10 Lønn45 69545 895-0,4 %
11 Forbruk8 3568 356
12 Drift1 4171 417
13 Kjøp av tjenester382382
14 Overføringer5 5215 521
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2222
Sum utgifter61 39361 593-0,3 %
16 Salgsinntekter-10 564-10 564
17 Refusjoner-18 249-15 34918,9 %
18 Overføringer-2 533-2 533
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-22-22
Sum inntekter-31 368-28 46810,2 %
Nettosum Stavanger legevakt30 02533 125-9,4 %
Rehabiliteringsseksjonen
10 Lønn35 90540 205-10,7 %
11 Forbruk5 0895 089
12 Drift1 1571 157
13 Kjøp av tjenester662662
14 Overføringer529529
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner7979
Sum utgifter43 42147 721-9,0 %
16 Salgsinntekter-984-984
17 Refusjoner-2 081-2 081
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-79-79
Sum inntekter-3 144-3 144
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen40 27744 577-9,7 %
Arbeidstreningsseksjonen
10 Lønn8 3258 775-5,1 %
11 Forbruk3 8073 807
12 Drift488488
13 Kjøp av tjenester1 3751 375
14 Overføringer810810
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner161161
Sum utgifter14 96615 416-2,9 %
16 Salgsinntekter-48-48
17 Refusjoner-2 938-2 938
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-161-161
Sum inntekter-3 147-3 147
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen11 81912 269-3,7 %
Flyktningseksjonen
10 Lønn7 2527 252
11 Forbruk1 4501 450
12 Drift1010
14 Overføringer491491
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner5252
Sum utgifter9 2559 255
16 Salgsinntekter-414-414
17 Refusjoner-280-280
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-52-52
Sum inntekter-746-746
Nettosum Flyktningseksjonen8 5098 509
EMbo
10 Lønn44 65044 850-0,5 %
11 Forbruk8 0248 024
12 Drift1 1701 170
13 Kjøp av tjenester1010
Sum utgifter53 85454 054-0,4 %
17 Refusjoner-44 254-44 254
Sum inntekter-44 254-44 254
Nettosum EMbo9 6009 800-2,0 %
Dagsenter- og avlastningsseksjonen
10 Lønn143 397131 4729,1 %
11 Forbruk19 66719 667
12 Drift1 3491 349
13 Kjøp av tjenester270270
14 Overføringer2 8872 887
Sum utgifter167 570155 6457,7 %
16 Salgsinntekter-956-956
17 Refusjoner-52 701-60 201-12,5 %
Sum inntekter-53 657-61 157-12,3 %
Nettosum Dagsenter- og avlastningsseksjonen113 91394 48820,6 %
Tekniske hjemmetjenester
10 Lønn4 1774 177
11 Forbruk1 6401 640
12 Drift871871
13 Kjøp av tjenester8686
14 Overføringer609609
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner186186
Sum utgifter7 5697 569
16 Salgsinntekter-5 435-5 435
17 Refusjoner-636-636
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-186-186
Sum inntekter-6 257-6 257
Nettosum Tekniske hjemmetjenester1 3121 312
Krisesenteret i Stavanger
10 Lønn10 85110 5512,8 %
11 Forbruk2 7012 701
12 Drift120120
14 Overføringer7070
Sum utgifter13 74213 4422,2 %
17 Refusjoner-2 550-2 550
Sum inntekter-2 550-2 550
Nettosum Krisesenteret i Stavanger11 19210 8922,8 %
Sentrale midler levekår
10 Lønn7 2007 200
11 Forbruk2 7082 708
12 Drift3 9563 956
13 Kjøp av tjenester17 79917 799
14 Overføringer28 758153 258-81,2 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 7992 799
Sum utgifter63 220187 720-66,3 %
16 Salgsinntekter-2 125-2 125
17 Refusjoner-109 367-105 3673,8 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 799-2 799
Sum inntekter-114 291-110 2913,6 %
Nettosum Sentrale midler levekår-51 07177 429-166,0 %
Sentrale midler legetjeneste
10 Lønn5 5195 769-4,3 %
11 Forbruk3232
13 Kjøp av tjenester61 26060 2601,7 %
Sum utgifter66 81166 0611,1 %
17 Refusjoner-4 990-4 990
Sum inntekter-4 990-4 990
Nettosum Sentrale midler legetjeneste61 82161 0711,2 %
Nettosum Oppvekst og levekår5 290 1045 439 216-2,7 %
Stab Bymiljø og utbygging
10 Lønn3 8743 974-2,5 %
11 Forbruk571571
12 Drift245245
14 Overføringer127127
Sum utgifter4 8174 917-2,0 %
17 Refusjoner-127-127
Sum inntekter-127-127
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging4 6904 790-2,1 %
Miljø
10 Lønn2 5232 623-3,8 %
11 Forbruk2 2261 72629,0 %
12 Drift1 9002 300-17,4 %
14 Overføringer970970
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner208208
Sum utgifter7 8277 827
17 Refusjoner-1 570-1 570
18 Overføringer-1 500-1 500
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-208-208
Sum inntekter-3 278-3 278
Nettosum Miljø4 5494 549
Utbygging
10 Lønn3 8283 928-2,6 %
11 Forbruk3131
12 Drift210210
14 Overføringer86010850
Sum utgifter4 9294 17918,0 %
16 Salgsinntekter-7 8000
17 Refusjoner-10-10
Sum inntekter-7 810-107800
Nettosum Utbygging-2 8814 169-169,1 %
Stavanger Eiendom
10 Lønn18 67619 626-4,8 %
11 Forbruk78 78878 888-0,1 %
12 Drift43 36343 513-0,3 %
13 Kjøp av tjenester55 01255 012
14 Overføringer11 83011 830
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner52 33552 335
Sum utgifter260 004261 204-0,5 %
16 Salgsinntekter-254 826-247 9262,8 %
17 Refusjoner-23 624-23 624
18 Overføringer-1 0000
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-269 146-269 146
Sum inntekter-548 596-540 6961,5 %
Nettosum Stavanger Eiendom-288 592-279 4923,3 %
Funksjon 190 - Stavanger Eiendom
10 Lønn11 86611 866
11 Forbruk12 91212 912
12 Drift65 00365 003
13 Kjøp av tjenester101 613101 613
14 Overføringer10 92210 922
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner216 811216 811
Sum utgifter419 127419 127
16 Salgsinntekter-406 486-406 486
17 Refusjoner-12 641-12 641
Sum inntekter-419 127-419 127
Nettosum Stavanger Eiendom00
Park og vei
10 Lønn15 02816 378-8,2 %
11 Forbruk20 32521 525-5,6 %
12 Drift36 68638 946-5,8 %
13 Kjøp av tjenester73 46376 603-4,1 %
14 Overføringer12 51012 660-1,2 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner33 47133 471
Sum utgifter191 483199 583-4,1 %
16 Salgsinntekter-8 735-7 73512,9 %
17 Refusjoner-8 475-8 517-0,5 %
18 Overføringer-2 600-2 600
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-33 471-33 471
Sum inntekter-53 281-52 3231,8 %
Nettosum Park og vei138 202147 260-6,2 %
Funksjon 190 - Park og vei
10 Lønn16 41016 410
11 Forbruk202202
12 Drift108108
14 Overføringer5555
Sum utgifter16 77516 775
16 Salgsinntekter-16 528-16 528
17 Refusjoner-247-20520,5 %
Sum inntekter-16 775-16 7330,3 %
Nettosum Park og vei042-10
Idrett
10 Lønn4 1194 269-3,5 %
11 Forbruk66 23755 63719,1 %
12 Drift2 8172 817
13 Kjøp av tjenester32 75835 458-7,6 %
14 Overføringer27 14327 943-2,9 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner7 9827 982
Sum utgifter141 056134 1065,2 %
16 Salgsinntekter-14 568-13 21810,2 %
17 Refusjoner-2 451-2 451
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-7 982-7 982
Sum inntekter-25 001-23 6515,7 %
Nettosum Idrett116 055110 4555,1 %
Vannverket
10 Lønn16 71516 3652,1 %
11 Forbruk8 9856 07847,8 %
12 Drift8 4008 400
13 Kjøp av tjenester43 53040 2648,1 %
14 Overføringer300300
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner31 66328 7901
Sum utgifter109 593100 1979,4 %
16 Salgsinntekter-99 330-94 6005,0 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-10 263-5 59783,4 %
Sum inntekter-109 593-100 1979,4 %
Nettosum Vannverket00
Avløpsverket
10 Lønn17 03516 6852,1 %
11 Forbruk11 7527 62554,1 %
12 Drift10 35110 351
13 Kjøp av tjenester81 83278 6894,0 %
14 Overføringer850850
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner64 40259 6458,0 %
Sum utgifter186 222173 8457,1 %
16 Salgsinntekter-195 841-182 9787,0 %
17 Refusjoner-62-62
Sum inntekter-195 903-183 0407,0 %
Nettosum Avløpsverket-9 681-9 1955,3 %
Renovasjon
10 Lønn5 6515 651
11 Forbruk13 81412 7918,0 %
12 Drift10 29810 298
13 Kjøp av tjenester104 850100 5354,3 %
14 Overføringer490490
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner4 8154 6982,5 %
Sum utgifter139 918134 4634,1 %
16 Salgsinntekter-132 957-129 3852,8 %
17 Refusjoner-3 828-3 828
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 993-1 110169,6 %
Sum inntekter-139 778-134 3234,1 %
Nettosum Renovasjon140140
Nettosum Bymiljø og utbygging-37 518-17 282117,1 %
Stab Kultur og byutvikling
10 Lønn4 8514 851
11 Forbruk14 92314 923
12 Drift2 0672 067
14 Overføringer1 0751 075
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner402402
Sum utgifter23 31823 318
16 Salgsinntekter-2 921-2 921
17 Refusjoner-2 075-2 075
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-402-402
Sum inntekter-5 398-5 398
Nettosum Stab Kultur og byutvikling17 92017 920
Byggesaksavdelingen
10 Lønn16 06916 069
11 Forbruk6 9786 978
14 Overføringer8383
Sum utgifter23 13023 130
16 Salgsinntekter-20 647-20 647
17 Refusjoner-83-83
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 400-2 400
Sum inntekter-23 130-23 130
Nettosum Byggesaksavdelingen00
Planavdelinger
10 Lønn42 99342 993
11 Forbruk1 7001 20041,7 %
12 Drift-1 0701 030-203,9 %
14 Overføringer808808
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 1001 100
Sum utgifter45 53147 131-3,4 %
16 Salgsinntekter-15 426-15 426
17 Refusjoner-883-883
18 Overføringer-500-500
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-1 100-1 100
Sum inntekter-17 909-17 909
Nettosum Planavdelinger27 62229 222-5,5 %
Kulturavdelingen
10 Lønn3 9324 532-13,2 %
11 Forbruk371371
12 Drift8181
14 Overføringer144 364140 7342,6 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner787787
Sum utgifter149 535146 5052,1 %
17 Refusjoner-290-290
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-787-787
Sum inntekter-1 077-1 077
Nettosum Kulturavdelingen148 458145 4282,1 %
Nettosum Kultur og byutvikling194 000192 5700,7 %
605100 BV-ALLMENT
Sum utgifter410410
Nettosum410410
605200 FV- ALLMENT
Sum inntekter-6 100-6 100
Nettosum-6 100-6 100
800000 FOLKEVALGTE
Sum utgifter50 31148 8113,1 %
Nettosum50 31148 8113,1 %
800010 REVISJON
Sum utgifter5 3005 2001,9 %
Nettosum5 3005 2001,9 %
800014 HOVEDTILLITSVALGTE
Sum utgifter12 30310 75314,4 %
Sum inntekter-25-25
Nettosum12 27810 72814,5 %
800015 FELLESUTGIFTER
Sum utgifter21 36022 847-6,5 %
Sum inntekter-2 200-7 870-72,1 %
Nettosum19 16014 97727,9 %
800016 TILSKUDD DIVERSE
Sum utgifter15 89115 891
Nettosum15 89115 891
800017 VALG
Sum utgifter6 0000
Nettosum6 0000
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)
Sum utgifter34 63543 098-19,6 %
Sum inntekter-1 353-1 353
Nettosum33 28241 745-20,3 %
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER
Sum utgifter222 800209 8906,2 %
Nettosum222 800209 8906,2 %
800022 ANDR. NÆRINGSFORM.
Sum inntekter-2 900-2 900
Nettosum-2 900-2 900
800025 LIVSSYNSSAMFUNN
Sum utgifter12 00010 30016,5 %
Nettosum12 00010 30016,5 %
800028 INNTEKT FRIKRAFT
Sum inntekter-15 100-15 100
Nettosum-15 100-15 100
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL
Sum utgifter800800
Nettosum800800
800032 STAVANGER FELLESRÅD
Sum utgifter79 97076 5204,5 %
Nettosum79 97076 5204,5 %
800099 RESERVE TILL.BEVILGN
Sum utgifter497 319279 83977,7 %
Nettosum497 319279 83977,7 %
800200 SKATT PÅ INNT./FORM.
Sum inntekter-4 989 800-5 147 900-3,1 %
Nettosum-4 989 800-5 147 900-3,1 %
800201 EIENDOMSSKATT
Sum utgifter50 00026 00092,3 %
Sum inntekter-275 000-160 00071,9 %
Nettosum-225 000-134 00067,9 %
800202 RAMMETILSKUDD
Sum inntekter-1 606 300-1 470 9919,2 %
Nettosum-1 606 300-1 470 9919,2 %
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD
Sum inntekter-34 950-35 200-0,7 %
Nettosum-34 950-35 200-0,7 %
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD
Sum inntekter-84 400-85 800-1,6 %
Nettosum-84 400-85 800-1,6 %
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN
Sum utgifter303 041267 68913,2 %
Sum inntekter-488 867-454 9607,5 %
Nettosum-185 826-187 271-0,8 %
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN
Sum utgifter323 699365 199-11,4 %
Nettosum323 699365 199-11,4 %
800403 OVERF. KAP.REGNSK.
Sum utgifter119 42072 89863,8 %
Nettosum119 42072 89863,8 %
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING
Sum utgifter3 0000
Nettosum3 0000
Nettosum Felles inntekter og utgifter-5 748 736-5 932 054-3,1 %
Nettosum Stavanger kommune00
Tabell 2.11 Netto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)


Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:07.