Rådmannens forslag 3.7.3 Finansiering av investeringene

Tabell 3.9 viser hvordan finansieringen av kommunens investeringer i perioden 2015-2018 er fordelt på egenfinansiering og låneopptak. Låneopptaket som framkommer i tabellen under er eksklusiv startlån og lån til kommunale foretak.

Finansiering av investeringer2015201620172018Gjennomsnitt i 2015-2018Målsetning over tid
Andel egenfinansiering49 %39 %83 %67 %59,5 %> 50 %
Andel lånefinansiering51 %61 %17 %33 %40 %
Tabell 3.9 Investeringer – fordeling av finansieringskilder og andeler
Last ned tabelldata (Excel)

Egenfinansieringen bør på sikt ligge på 50 % for å bevare en bærekraftig økonomi. Andelen egenfinansiering varierer betydelig mellom årene i planperioden, men ligger i gjennomsnitt på 60 %. Høyest egenfinansieringsandel av investeringer er i 2017 på 83 %. Dette er relatert til forventet oppstartstilskudd fra staten i forbindelse med 123 nye plasser i Lervig sykehjem (kr 230 mill.). For planperioden samlet er andelen egenfinansiering således i tråd med anbefalt målsetting.

Denne siden ble sist oppdatert 23. October 2014, 22:03.