Rådmannens forslag 4.1.2 Beregning av gebyrgrunnlaget

Gebyrgrunnlaget fremgA?r av budsjettet:

Vannverket ai??i?? ansvar 602

  • Funksjon 340: produksjon av vann. Det vil si kjA?p av vann fra IVAR
  • Funksjon 345: Distribusjon av vann

AvlA?psverket ai??i?? ansvar 603

  • Funksjon 350: avlA?psrensing. Det vil si leveranse av avlA?psvann til IVAR.
  • Funksjon 353: avlA?psanlegg, innsamling av avlA?psvann

Funksjon 345 og 353 vises med fA?lgende oppdeling: LA?nn for VA- verkets egen administrasjon, drift og vedlikehold samt overfA?ringer til administrasjonen og kapitalkostnader.

Beregning av gebyrgrunnlag A?r 2015

Vannverket2015201620172018
Fastledd, IVAR17 370 19 608 24 844 31 695
Mengdevariabelt ledd, IVAR26 110 28 028 34 258 42 175
Bemanningsøkning iht Hovedplan700 1 050 1 400 1 750
Driftsutgifter/generell prisstigning33 750 34 425 35 114 35 816
Avskrivninger 17 876 18 939 19 839 20 739
Renter restkapital13 787 14 348 14 790 15 208
Gebyrgrunnlag109 593 116 398 130 245 147 383
Foreslåtte inntekter-99 330 -108 398 -130 245 -147 383
Dekningsgrad90,6 %93,1 %100,0 %100,0 %
Tabell 4.1 Beregning av gebyrgrunnlag A?r 2015 ai??i?? Vannverket.
Last ned tabelldata (Excel)
Avløpsverket2015201620172018
Avløpsrensing IVAR81 732 87 940 88 951 90 990
Bemanningsøkning iht Hovedplan700 1 050 1 400 1 750
Driftsutgifter/generell prisstigning37 326 38 073 38 834 39 611
Avskrivninger 37 190 38 635 39 973 41 311
Renter restkapital27 212 27 244 27 621 27 963
Gebyrgrunnlag184 160 192 942 196 779 201 625
Foreslåtte inntekter-193 841 -202 137 -205 974 -210 820
Dekningsgrad105,3 %104,8 %104,7 %104,6 %
Tabell 4.2 Beregning av gebyrgrunnlag A?r 2015 ai??i?? AvlA?psverket.
Last ned tabelldata (Excel)



Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:07.