Rådmannens forslag 4.10.1 Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal fra 0 – 500 m² kr 22 000kr 22 000
Areal fra 501 – 2000 m² kr 24 000kr 24 000
Areal fra 2001 m² – økning per påbegynt da. kr 2 000kr 2 000
Tabell 4.15 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Last ned tabelldata (Excel)

For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes et halvt gebyr etter dette punktet.

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

  • 6 – 10 tomter: 10 % reduksjon.
  • 11 – 25 tomter: 15 % reduksjon.
  • 26 og flere: 20 % reduksjon.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier
Areal fra 0 - 150 m²kr 18 000
Areal fra 151 – 500 m²kr 22 000
Areal fra 501 – 2000 m²kr 24 000
Areal fra 2001 m² – økning per påbegynt da.kr 2 000
Tabell 4.16 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier
Last ned tabelldata (Excel)

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon
Areal fra 0 – 50 m²kr 10 400
Areal fra 51 – 250 m²kr 13 000
Areal fra 251 – 2000 m²kr 15 000
Areal fra 2001 m² – økning per påbegynt da.kr 2 000
Tabell 4.17 Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

  • 6 – 10 tomter: 10 % reduksjon.
  • 11 – 25 tomter: 15 % reduksjon.
  • 26 og flere: 20 % reduksjon.

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom
Areal fra 0 – 2000 m²kr 31 500
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.kr 2 000
Tabell 4.18 Oppretting av anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. – se punkt 10.1.1

Denne siden ble sist oppdatert 13. January 2015, 09:53.