Rådmannens forslag 4.10.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

Denne siden ble sist oppdatert 12. January 2015, 10:20.