Rådmannens forslag 4.10.11 Utstedelse av matrikkelbrev

Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 siderkr 175
Matrikkelbrev over 10 siderkr 350
Tabell 4.27 Utstedelse av matrikkelbrev
Last ned tabelldata (Excel)

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

Denne siden ble sist oppdatert 13. January 2015, 09:54.