Rådmannens forslag 4.10.12 Andre tjenester

Ved krav om grunnbokshjemmel utskilt fra umatrikulert grunn eller ukjent eier skal det betales et gebyr på kr 4 000 som dekker utlysning i avis, dokumentavgift ol.

For arbeider som ikke passer inn i klassene over, vil arbeid bli fakturert slik:

Ingeniør / konsulent:  kr 850 per time

Denne siden ble sist oppdatert 12. January 2015, 10:26.