Rådmannens forslag 4.10.3 Grensejustering

Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

Grunneiendom
Areal fra 0 – 100 m²kr 7 300
Areal fra 101 – 150 m²kr 9 400
Areal fra 151 – 250 m²kr 12 400
Areal fra 251 – 500 m²kr 15 500
Tabell 4.19 Grunneiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggseiendom

En anleggseiendom kan justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1000 m².

Anleggseiendom
Areal fra 0 – 250 m²kr 16 700
Areal fra 251 – 1000 m²kr 19 800
Tabell 4.20 Anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 13. January 2015, 09:53.