Rådmannens forslag 4.10.4 Arealoverføring

Grunneiendom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.

Grunneiendom
Areal fra 0 – 250 m²kr 15 700
Areal fra 251 – 500 m²kr 19 800
Tabell 4.21 Arealoverføring grunneiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr  2 000.

Heftefrie grunneiendommer

Når eiendommene er heftefrie benyttes følgende satser:

Heftefrie grunneiendommer
Areal fra 0 – 250 m²kr 12 500
Areal fra 251 – 500 m²kr 16 600
Tabell 4.22 Arealoverføring heftefrie grunneiendommer
Last ned tabelldata (Excel)

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr  2 000.

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, – ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.

Anleggseiendom
Areal fra 0 – 250 m²kr 22 000
Areal fra 251 – 500 m²kr 26 000
Tabell 4.23 Arealoverføring anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på kr  2 000.

Denne siden ble sist oppdatert 13. January 2015, 09:54.