Rådmannens forslag 4.10.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkterkr 3 600 + mva
For overskytende grensepunkter, pr. punktkr 500 + mva
Tabell 4.24 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 13. January 2015, 09:54.