Rådmannens forslag 4.10.7 Privat grenseavtale

Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengdekr 7 200
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengdekr 1 700
Tabell 4.26 Privat grenseavtale
Last ned tabelldata (Excel)

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

Denne siden ble sist oppdatert 13. January 2015, 09:54.