Rådmannens forslag 4.10.9 Betalingstidspunkt

Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

Denne siden ble sist oppdatert 15. January 2015, 19:00.