Rådmannens forslag 4.12.2 Mindre endringer

  • Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst: 5 970 kr
  • For arealer t.o.m. 2 000 m2: 21 010 kr
  • For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m2: 34 960 kr
  • For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m2: 56 0150 kr
  • For arealer over 10 000 m2: 70 225 kr

Tilleggsgebyr:

  • For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: 3 570 kr
  • For saker der kommunen må gjennomføre tilleggs høring: 3 570 kr

Denne siden ble sist oppdatert 12. January 2015, 11:03.