Rådmannens forslag 4.13 Avgifter for gravlundstjenester 2015

Avgifter for gravlundstjenester i 2015.

FormålAvgiftssatser 2014Avgiftssatser 2015
Festeavgift for urne- og kistegraver150150
Kremasjonsavgift utenbys rekvirent5 1335 300
Leie av kapell på gravlund til seremoni, utenbys rekvirent1 8722 200
Tabell 4.29 Avgifter for gravlundstjenester 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 15. January 2015, 19:01.