Rådmannens forslag 4.4 Feieavgift 2015

Feiing og tilsyn tilbys alle eiendommer med bygning(er) med pipe og ildsted og er en lovpA?lagt og avgiftsbelagt tjeneste. Tjenestens primAi??re funksjon er A? forebygge boligbrann.

Det feies etter behov, og tjenesten innebAi??rer besA?k av feier for kontroll og eventuell feiing av pipe minimum hvert 4. A?r. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av ildsted og pipe, rA?dgiving om brannsikkerhet og rA?mningsveier, samt bruk og vedlikehold av rA?ykvarslere og slukningsmidler. Tilsynet utfA?res av en feier og tilbys utfA?rt hvert 4. A?r.

Feieravgiften er i 2014 kr 280 per pipelA?p. Avgiften A?kesAi??til kr 290 per pipelA?p i A?r 2015.



Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:08.