Rådmannens forslag 4.5.2 Moderasjonsordninger

SA?skenmoderasjon

SA?skenmoderasjon gis for barnehageplassen med lavest plasstA?rrelse. SA?skenmoderasjon belastes den kommunale barnehagen nA?r sA?sken samtidig gA?r i privat barnehage. Det gis 50 %Ai??moderasjon for fjerde og femte barn.

Mod. %100 %80 %60 %50 %40 %20 %
Pris for det første barnet0 %2 580 2 322 1 806 1 548 1 290 774
Pris for det andre barnet30 %1 806 1 625 1 264 1 084 903542
Pris for ev. tredje barn50 %1 290 1 161 903774645387
Pris for ev. fjerde barn50 %1 290 1 161 903774645387
Pris for ev. femte barn50 %1 290 1 161 903774645387
Tabell 4.10 SA?skenmoderasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Moderasjon pA? A?konomisk grunnlag

Bystyret har vedtatt at fra 2015 bortfaller friplass.

Familier med inntekt under 441 850 = 5G (G= folketrygdens grunnbelA?p) kan sA?ke om moderasjon pA? A?konomisk grunnlag. Moderasjon innvilges slik:

Par/gifte/samboere/delt omsorg:

  • For inntekt inntil 5G1 kan det sA?kes om 50 % moderasjon.
  • For inntekt inntil 3,5G det sA?kes om 75 % moderasjon.

Enslige forsA?rgere:

  • For inntekt inntil 6G har ikke enslige forsA?rgere krav pA? moderasjon fra Stavanger kommune. De kan sA?ke NAV om 64 % moderasjon.

SA?kere som fA?r dekket deler av foreldrebetalingen av andre, fA?r denne stA?naden til fradrag i reduksjonen fra kommune. SA?kere med inntekt over 5G kan ikke sA?ke om moderasjon.



Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:08.