Rådmannens forslag 4.5.5 Prosedyre ved sA?knad om moderasjon

Foresatte har selv ansvar for A? sA?ke om moderasjon. Det mA? sA?kes pA? ny for hvert A?r.Ai??Frist: 1.mai. SA?knadsskjema fA?s i barnehagen. Dokumenterte opplysninger om familiens samlede inntekter mA? fA?lge med sA?knaden. Eventuell moderasjon innvilges nA?r barnehagen har mottatt fullstendig sA?knad, dvs. nA?r alle inntekter og utgifter er dokumentert. HA?yeste sats vil bli krevd inntil vedtak om moderasjon foreligger. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft innvilges ikke.



Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:08.