Rådmannens forslag 4.5.6 Refusjonsordningen for ikke-kommunale barnehager

Ikke-kommunale barnehager er saksbehandlere pA? sA?knadene fra foreldrene nA?r det gjelder sA?knad om sA?skenmoderasjon, pkt. 5.2.1, pA? sA?knad om moderasjon pA? A?konomisk grunnlag, punkt 5.2.2, og moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter Ai?? 5-7, punkt 5.3.

Barnehagene sA?ker Stavanger kommune om refusjon for det belA?p barnehagen har innvilget som moderasjon til foreldre. To ganger per A?r sender Stavanger kommune ut et felles skjema som barnehagene fyller ut.

Ved krav om refusjon pA? moderasjon pA? A?konomisk grunnlag kreves inntektsdokumentasjon. Oppfyller sA?knaden refusjonskravene, fA?r den ikke-kommunale barnehagen dekket moderasjonsbelA?pet av Stavanger kommune.



Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:08.