Rådmannens forslag 4.6 Egenbetalingssatser for skolefritidsordningen og fiks ferigge ferie 2015

4.6.1 Skolefritidsordningen (SFO)

Betalingssatsene for opphold i skolefritidsordningen for høsten 2014 videreføres våren 2015. Betalingssatsen for våren er:

MånedsprisPeriodePlass
2 63101.01 - 30.06100 %
1 83101.01 - 30.0660 %
Tabell 4.11
Last ned tabelldata (Excel)

Fra høsten 2015 økes betalingssatsen med kr 149 per måned for 100 % plass og kr 89 per måned for 60 % plass. Dette utgjør følgende:

MånedsprisPeriodePlass
2 78001.08 - 31.12100 %
1 92001.08 - 31.1260 %
Tabell 4.12
Last ned tabelldata (Excel)

Betalingen fordeles over 11 terminer. I tillegg kommer matpenger ved enkelte ordninger.

  1. Det er anledning til å søke om 60 % friplass eller moderasjon for 100 % plass for familier med lav inntekt. De som tilfredsstiller kravene til friplass vil i perioden 01 – 30.06 kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 2 631 per måned til kr 1 052 per måned. For perioden 01.08 – 31.12 vil søker kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 2 780 per måned til kr 1 112 per måned.
  2. Søskenmoderasjonsordningen videreføres. I praksis betyr det 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. barn i skolefritidsordningen. Moderasjonen beregnes av laveste plass-størrelse.

4.6.2 Fiks Ferigge Ferie

Det blir gitt et tilbud i skolens sommerferie med egen påmelding og særskilt betalingssats. Ferietilbudet er et samarbeid mellom «Fiks Ferigge Ferie» og SFO på enkeltskoler. Prisen er på kr 1 700 per uke i 2015. Barn som kan benytte seg av tilbudet i «Fiks Ferigge Ferie» får sitt tilbud her, mens elever med behov for et tilrettelagt tilbud får dette organisert av SFO på egen skole.

Denne siden ble sist oppdatert 15. January 2015, 18:06.