Rådmannens forslag 4.8.12 Betaling for opphold ved trygghetsavdeling

Opphold ved trygghetsavdeling er ikke hjemlet i  Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgsavdelinger. Pris for opphold ved trygghetsavdeling kan derfor overstige pris for korttidsopphold i institusjon, som er hjemlet i forskrift. Brukere som har rett til helsehjelp i form av korttidsopphold på institusjon bør derfor søke om dette i stedet for å søke plass på tryggehetsavdelingen.

Prisen er vedtatt økt med 3,0 % fra 01.01.2015, avrundet til nærmeste femkrone:

NettoinntektPris per døgn
Under 2G (0 – 176 740)kr 310
2G – 3G (176 740 – 265 110)kr 380
over 3G (over 265 110)kr 460
Tabell 4.14 Betaling for opphold ved trygghetsavdeling
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 13. January 2015, 09:58.