Rådmannens forslag 4.8.5 Betaling for døgnopphold øyeblikkelig hjelp

I henhold til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd punkt b, kan det ikke kreves egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold øyeblikkelig hjelp.

Denne siden ble sist oppdatert 9. January 2015, 14:58.