Rådmannens forslag 4.8.6 Betaling ved Lagård dag- og nattlosji og K46

Prisen økes med 2 % fra 1.1.2015 til kr 270 per døgn.

Denne siden ble sist oppdatert 15. January 2015, 18:55.