Rådmannens forslag 4.8.7 Betaling for dagsenteropphold

Dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner
Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 77, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2015.

Andre dagsenter
Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 77, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift. I tillegg betales det for måltider. Betaling for måltider økes med 5 % til kr 46 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og kr 81 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

Pris per opphold ved dagsenter inkludert måltider blir:

Nettoinntekt                                                  Pris per opphold
Under 2G       ( 0 – 176 740)                          123
Over 2G          ( >176 740)                              158

Avtalte dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd.

Denne siden ble sist oppdatert 15. January 2015, 18:56.