Rådmannens forslag 4.9 Gebyr for startlån 2015

Gebyr for startlån økes fra kr 1 000 til kr 1 500.

Denne siden ble sist oppdatert 15. January 2015, 18:59.