Rådmannens forslag 4.20.1 Tjenestebeskrivelse

Dagsenter og avlastning tilbyr en rekke ulike tjenester, herunder avlastning til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn og unge med funksjonsnedsettelser, dagsenter og boliger med heldøgns omsorg for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, barne- og ungdomsbolig, skolefriavlastning for elever i videregående skole og foresatt-styrt personlig assistanse for barn.

Stavanger kommune har fritt brukervalg for avlastningstjenesten. Det innebærer at brukere kan velge å få tjenesten levert fra Dagsenter og avlastning, som er en kommunal virksomhet, eller fra en privat leverandør.

Økonomi for Dagsenter og avlastningsseksjonen 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 201494 48894 48894 48894 488
Driftskonsekvenser av investeringer:
36Krosshaugveien, bofellesskap for autister, 8 plasser 22 80022 80022 800
37Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser011 00011 00011 000
Endringer:
173PU-brukere dagsenter, 15 plasser3 5003 5003 5003 500
174Ressurskrevende brukere avlastning3 0003 0003 0003 000
175Avvikle ferieturer for funksjonshemmede-1 000-1 000-1 000-1 000
176Redusere antall plasser i avlastningsboligene-4 500-7 500-7 500-7 500
176Redusere antall plasser i avlastningsboligene til bestiller4 5007 5007 5007 500
177Effektiviseringskrav-600-600-600-600
Interne budsjettkorrigeringer10 02510 02510 02510 025
Korrigert netto budsjettrammer 2015-2018109 413143 213143 213143 213
Tabell 4.18 Økonomi for Dagsenter og avlastningsseksjonen 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

 

Denne siden ble sist oppdatert 23. October 2014, 18:20.