Rådmannens forslag 4.9.1 Tjenestebeskrivelse

Ungdom og fritid består av sju avdelinger: Fritid Vest og Øst, Metropolis, Helsestasjon for ungdom, Uteseksjonen, K46 og Ungbo. Tjenestetilbudet i Ungdom og fritid dekker et bredt spekter fra fritidstilbud til alle ungdommer, forebyggende helse og sosiale tjenester til start på behandling av ungdommer med rusproblemer. Tilbudene skal være lett tilgjengelig.

Økonomi for Ungdom og fritid 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 201470 60270 60270 60270 602
Endringer:
133Ungdomsundersøkelsen050000
134Uteseksjonen, redusert drift -1 000-1 000-1 000-1 000
135Fritidsklubb/bydelshus, redusert drift-1 000-1 000-1 000-1 000
136Tilskuddsnivå barn- og ungdomssekretær, redusert nivå -500-500-500-500
137Effektiviseringskrav-200-200-200-200
Korrigert netto budsjettrammer 2015-201867 90268 40267 90267 902
Tabell 4.8 Økonomi forUngdom og fritid 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

 

 

Denne siden ble sist oppdatert 23. October 2014, 17:38.