Rådmannens forslag 5.5.1 Tjenestebeskrivelse

Transportplanavdelingen har ansvar for transportfaglige spørsmål i overordnede planer og reguleringsplaner. Avdelingen deltar i transportplansamarbeidet på Jæren sammen med nabokommunene, Statens vegvesen og fylkeskommunen.

Transportplanavdelingen er med i interne planprosesser og har et særlig ansvar for å tilrettelegge for miljøvennlig transport.

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 11:12.