Rådmannens forslag 5.7.1 Tjenestebeskrivelse

Geodataavdelingen sine oppgaver er todelt. Avdelingen skal:

  • Sikre at politikere, administrasjon, byens innbyggere og næringslivet har tilgang til pålitelig og fullstendig informasjon om bygninger, eiendommer, planinformasjon, topografi og andre tema. Denne oppgaven forvalter fagavdelingen via et geografisk informasjonssystem hvor digitale kart- og matrikkeldata er de viktigste elementene.
  • Levere tjenester til politikere, administrasjon, byens innbyggere og næringsliv knyttet til eiendomsutvikling og drift, beredskap og miljø- og landbruksforvaltning. Her inngår oppmålingsforretninger, seksjoneringer, salg av digitale og analoge kartprodukter og salg av meglermapper.

Denne siden ble sist oppdatert 8. October 2014, 10:32.