Rådmannens forslag 6.5.1 Tjenestebeskrivelse

Park og vei har ansvaret for å forvalte, vedlikeholde, bygge og utvikle alle kommunale utendørs områder og anlegg. I tillegg til dette har Park og vei ansvar for Stavanger botaniske hage og Stavanger friluftssenter.

Forvaltningen omfatter trafikksikkerhet, tilrettelegging for torg- og uteservering, midlertidige trafikkomlegginger, trefelling, godkjenning av planer for tiltak på kommunale uteområder, gravemeldinger, sikkerhetstilsyn for lekeutstyr i offentlige områder, arealtillatelser for utendørs arrangementer, naturforvaltning, viltforvaltning og forvaltning av kommunale båthavner og kolonihager.

Park og vei fastsetter standard, bestiller og kvalitetssikrer vedlikeholdet av de kommunale uteområdene. Tjenestene har hittil i hovedsak vært kjøpt fra Stavanger Natur- og Idrettsservice KF, men tjenestene for Tasta bydel blir fra november 2014 kjøpt fra en annen leverandør.

Økonomi for Park og vei 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 2014147 302147 302147 302147 302
Driftskonsekvenser av investeringer:
44Framkommelighet4008001 2001 600
45Trafikksikkerhet og miljø3006009001 200
46Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg200400600800
47Nye anlegg60012001 8002 400
48Plasser, veien og torg ved Stavanger konserthus IKS200400600800
Endringer:
208Biologisk mangfold2505007501 000
209Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse100200300400
210Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg250250250250
211Økt tilskudd til friluftsområdene, Attende, Arboreet350450600750
212Uteservering, økt avgift-500-500-500-500
213Småbåthavn, økte leieinntekter-500-500-500-500
214Rammereduksjon park og vei-400-400-400-400
215Vedlikehold gater og veier, økt rensing av gatesluk, reduksjon -2 050-2 050-2 050-2 050
216Drift og vedlikehold sentrum, reduksjon -1 800-1 800-1 800-1 800
217Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg, reduksjon -4 250-4 250-4 250-4 250
218Bruk av sommerblomster, julebelysning, reduksjon -350-350-350-350
219Bidrag fra vertskommune under festival, reduksjon -1 200-700-1 200-700
220Tilskudd til private lekeplasser, avvikling-450-450-450-450
221Effektiviseringskrav-950-950-950-950
Korrigert netto budsjettrammer 2015-2018137 502140 152141 852144 552
Tabell 6.4 Økonomi for Park og vei 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 27. October 2014, 20:05.